Om oss | SE
IP STARS_23_Ranked Firm
3_Lawyer International_2023
Fenix_Legal_AWARD_2023_trademark Lawyer
MA Today_global Awards 2023_
TM Rankings badge Fenix Legal
trlegal-logo - 2022-03-02T154652.365
IE 100 Awards 2023 Winner
MA_GlobalAwards_SV
ABA_2023


Patent

Den som gjort en uppfinning, som kan tillgodogöras industriellt, är ny och har ”uppfinningshöjd”, kan söka patentskydd. 


Våra konsulter och samarbetspartners hjälper dig att bedöma om din uppfinning kan patenteras, samt ser till att du får det bästa skyddet genom de olika registreringssystemen. 


Vi utför även valideringar samt bevakar och betalar årsavgifter.


Varumärken

Varumärket – namnet eller symbolen för dina varor och tjänster – kan bli ditt företags viktigaste tillgång, om det skyddas och vårdas på rätt sätt. 


Vi är europeiska varumärkesombud med över 25 års erfarenhet av känneteckensskydd i Sverige, inom EU och i övriga världen. 


Vi förgranskar ditt varumärke juridiskt och språkligt, lägger upp en skyddstrategi och registrerar nationellt, som EU-varumärken och / eller internationellt (”Madridvarumärken”). 


När registreringen är klar, bevakar vi dina rättigheter och ser till att ingen ostraffat kan göra intrång i ditt kännetecken.


Business intelligence

Du bör veta lika mycket om dina konkurrenter som om din egen verksamhet. 


Bevakning och genomgång av dina IP-rättigher, IP Due Diligence, bör ske löpande och inte bara i samband med företagsöverlåtelser.  IP-information kan berätta för dig om var dina konkurrenter har skaffat sig skydd och för vilken teknik. Även konkurrenternas kommande teknik, ännu ej marknadsförd, kan analyseras.


Att bevaka vad som sägs om dina och konkurrenternas produkter på Internet skapar beslutsunderlag för produktutveckling, varumärkesvård och bättre affärer. 


Fenix Legal sköter din legala omvärldsbevakning.


Designs (mönsterskydd)

Design är ett rent form- eller utseendeskydd för en produkt. Det kan exempelvis vara industriellt eller hantverksmässigt tillverkade föremål, grafiska symboler, dataikoner eller typsnitt.   


Våra konsulter är erfarna och registrerade Gemenskapsdesignombud, och kan företräda dig inför den europeiska designmyndigheten EUIPO. Vi hjälper dig också att granska, skydda och bevaka designrättigheter i Sverige samt utanför EU. 


Firmor och associationsrätt

En firma är namnet på den verksamhet som utförs av en näringsidkare. Vi har lång erfarenhet av firmaregistreringar, och hjälper dig även med val av rätt bolagsform. 


Genom vårt internationella nätverk kan vi snabbt upprätta dotterbolag och filialer i andra länder. 


Vi upprättar även partneravtal, bolagsordningar, samarbetsavtal, konkurrensklausuler samt ser över det familjerättsliga skyddet.


Tvistelösning

Det är tyvärr inte ovanligt att någon gång i sin affärsverksamhet utsättas för intrång, avtalsbrott, snyltning eller piratkopiering. Det kan även hända att en konkurrent eller tidigare affärspartner anklagar dig för motsvarande åtgärder. 


Fenix Legals jurister har genom åren företrätt ett stort antal klienter i civila och administrativa domstolar, men vi har även erfarenhet av medling som ett alternativt sätt att lösa en tvist. 


Vi har även avgjort samt företrätt klienter i över 400 domännamnstvister.


Internet &  Domännamn

Vi registrerar och bevakar domännamn under samtliga toppdomäner, och hjälper dig att hitta rätt strategi för din närvaro i Cyberspace. 


Våra konsulter är tvistlösare i domäntvister för FN-organet WIPO, Forum (USA), Czech Arbitration Court (.eu) samt .IIS (Stiftelsen för Internetinfrastruktur .SE). 


Vi har även lång erfarenhet av branding på Internet, liksom avtal kring upphovsrätt och marknadsrätt i globala nätverk.


Upphovsrätt

Upphovsrätten är en viktig ensamrätt och en förutsättning för att författare, konstnärer, fotografer och utövande konstnärer ska kunna få ekonomisk nytta av sina verk och samtidigt inte riskera att verken utnyttjas otillbörligt. 


Fenix Legal hjälper dig som upphovsman att upprätta avtal och tillvarata dina rättigheter vid ett eventuellt intrång. För dig som har behov att kommersiellt använda annans skyddade verk, förmedlar vi kontakt med rättighetsinnehavaren. 


Kommersiell avtalsrätt

De flesta affärsuppgörelser kräver inget skriftligt avtal, men vad händer om en avtalspart går i konkurs, får ny ägare eller helt enkelt ändrar uppfattning om vad ni en gång i tiden kom överens om? 


Vi upprättar alla typer av kommersiella avtal, bolagsavtal, branschöverenskommelser, produktions- och distributionsavtal, stadgar, licensavtal, äktenskapsförord för delägare, mm.


Marknadsrätt

Hur får och kan du som näringsidkare marknadsföra dina varor och tjänster? Hur ”sticker du ut” på ett sätt som tilltalar kunderna utan att bryta mot någon lag eller branschöverenskommelse? Fenix Legals konsulter hjälper dig att utforma din reklam, online eller offline, så att den överenstämmer med svenska och internationella regler. 


Bland våra tjänster finns också Varumärkesmanualer och avtal inom marknadsrättens område, samt legala marknadsundersökningar.


IP & Affärsjuridik i  CIS


Vi är specialister på företagsetablering och immaterialrätt i CIS. Våra konsulter och samarbetspartners kan hjälpa till med allt från M&A, arbetsrätt och varumärkesregistrering till att hitta industritomter och kontorslokaler.


Några av de tjänster vi erbjuder: Patent-, design-, firma/bolags- och varumärkesregistrering, skattefrågor, arbetsrätt, myndighetskontakter, fastighetsrätt, hyresavtal, företagsöverlåtelser och samarbetsavtal, tvistelösning i domstolar samt medling.

"Fenix Legal's konsulter ger oss en otroligt användbar feedback på hur man kan utveckla våra idéer till IP-skyddsbara artiklar"


(Kundcitat i World Trade Review)

Fenix Legal är en unik kombination av patentexperter, varumärkesombud, jurister, branding-  och affärskonsulter, som ger våra kunder affärsfokuserad hantering av IP-rättigheter. Vi hanterar ärenden på många olika språk, förutom svenska, t ex engelska, franska, tyska, spanska, portugisiska, finska, danska och norska.


Tillsammans ser vi till att dina idéer omvandlas till reella tillgångar!Maria Zamkova

M.A. (Industriell Design)

Maria har en fil kand i industriell design,

samt examen i management, juridik och

företagsekonomi från Stockholms

Universitet.


Hon är av EUIPO auktoriserat

Europeiskt varumärkes- och designombud.


Maria har bl a arbetat på Ericsson Finans och har flerårig erfarenhet av immaterialrätt från andra patentbyråer i Stockholm.   


Maria arbetar med patent, mönster, samt varumärken, och är dessutom expert på affärsstrategier för immaterialrätt och ofta anlitad föreläsare i detta ämne.


Maria är styrelseledamot i Svenska Patentombudsföreningen (SPOF), samt medlem av bl a INTA, AIPPI, SIPF.


Språk: Svenska, engelska.

                               


Vanessa Bélec 

Civ.Ing. (elektroteknik)

LL M

Vanessa  har civilingenjörsexamen

från KTH med inriktning digital

signalbehandling och elektronik,

samt en Master of Laws från

Southampton Solent University (UK).


Hon var tidigare granskare på PRV, har intern praktik som granskare vid EPO, samt har därefter lång erfarenhet från patent- och juristbyråer i Sverige och Storbritannien, liksom inom mjukvaruindustrin, där hon bl a arbetat med internationellt patentskydd, IP-strategier, Artificial Intelligence (AI) och tvister.


Vanessa är medlem av CIPA (The Chartered Institute of Patent Attorneys, UK) och EPI.

 

Språk: Svenska, engelska, franska, spanska.Stefan Lennefors

Civ.Ing. (mekanik)

Stefan har civilingenjörsexamen från KTH

med inriktning mekanik, och är Svenskt

Auktoriserat IP-ombud.


Han var tidigare verksam inom PRVV och har därefter lång erfarenhet från patentbyrå där hanarbetat

med hela patentprocessen, både i Sverige

och internationellt.


Förutom patentärenden, med specialinriktning på hydraulik och pneumatik har Stefan ett särskilt intresse och erfarenhet av mönsterärenden.


Språk: Svenska, engelska, tyska.Nils Hopfgarten

Tekn.Dr. (elektroteknik)

Europapatentombud

Civilingenjörsexamen i elektroteknik vid KTH

och Teknologie Doktor.


Nils har lång erfarenhet som patentkonsult

både på patentbyråer och inom industri (Siemens).


Har bred erfarenhet inom elektroteknik och fysik, särskilt medicinsk teknik, samt mjukvarupatent.


Nils är auktoriserat europapatentombud och medlem av Svenska Patentombudsföreningen (SPOF).


Språk: Svenska, norska, engelska, tyska.


Peter Winblad

Civ. Ing. (maskinteknik)

Europapatentombud

Peter har tidigare arbetat som granskare

på PRV, och har även lång erfarenhet som

ombud på andra stora svenska

patentbyråer. 


Han arbetar bl a med följande teknikområden: Industrirobotar, bandfordon, vatten- och gasrening, kärnkraftteknologi, medicinteknik, förpackningsteknik och utrustningar för bearbetning av metall, trä och fiberkompositer.


Auktoriserat patentombud inför EPO, med stor erfarenhet av muntliga förhandlingar. 


Språk: Svenska, engelska, tyska.Petter Rindforth

LL M

Petter har en jur kand från Stockholms

Universitet och har arbetat inom

immaterialrättens område i över 25 år.


Han är registrerat Europeiskt varumärkes-

och designombud, och utbildad medlare

(medlem av INTA’s Intnational Panel of Neutrals).


Petters specialitet är affärs- och immaterialrättsavtal, designskydd, känneteckensrätt och juridiken kring Internet. Petter arbetar även med varumärkes-, upphovsrätt-, patent- och designtvister.


Petter har utsetts som tvistlösare i domännamnstvister av bl a FN-organet WIPO, amerikanska Forum, IIS (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) samt Czech Arbitration Court.


Petter är aktiv medlem i International Trademark Associations (INTA) Alternative Dispute Resolution Committee, Internets styrorgan ICANNs juristgrupp IPC, samt ledamot av Internationella Föreningen för Immaterialrätt (AIPPI)'s ADR Standing Committee. Petter är också ordförande i Svenska Patentombudsföreningen (SPOF).


Petter Rindforth har givit ut flera läroböcker om IP-rätt och är en ofta anlitad föreläsare i Sverige och utomlands.   

Medlem av bl a INTA, FICPI, SPOF, IP-Samfundet, SIPF, SFIR och American Bar Association.


Språk: Svenska, engelska.Anne Rosenberg

LL M

Anne Rosenberg har en jur kand från

Uppsala Universitet, och har lång erfarenhet inom immaterialrätt och affärsjuridik, bl a från Falu tingsrätt, LM Ericsson, som granskare på Bolagsverket, varumärkeschef på Valea och nu senast på advokatbyrån

Gullikson.


Anne är registrerat Europeiskt varumärkes- och designombud, och specialiserad på alla skyddsaspekter inom känneteckensrätt, som exempelvis svensk och internationell registrering, strategiplanering, tvister och avtal.


Dessutom arbetar hon med bolagsavtal, marknadsrätt, domännamn och designskydd.


Anne Rosenberg är medlem i bl a INTA och SIPF.


Språk: Svenska, engelska.Mats Rosenholm

LL M

Mats har en jur kand från Stockholms

Universitet och är specialiserad på

affärsjuridik med inriktning på transaktioner

och avtal.


Han har i synnerhet arbetat med att hjälpa

små och medelstora företag med bolagsbildningar, ombildningar, generationsskiften och därmed sammanhängande arbets- och familjerätt.


Mats har även arbetat som likvidator och drivit processer i civildomstolar och administrativa domstolar. Mats arbetar också med varumärken och övrig immaterialrätt.


Språk: Svenska, engelska. 


Victor Vasiliev

Affärskonsult                                                   

Victor har mångårig erfarenhet av att

hjälpa europeiska företag att etablera sig i

Sverige och vice versa.


Han arbetar även som översättare, bl a med patent och avtal.


Språk: Engelska  

Fenix Legal KB   

Brahegatan 44   114 37 Stockholm   Sweden